Vlaicu Marius

Profil câștigător StartUp4U

Ideea afacerii provine din experiența anterioară în cadrul unor proiecte de identificare a rețelelor subterane din zona de vest a Bucureștiului, când în urma unui proiect de construcție a unui ansamblu rezidențial situat în perimetrul unei zonei industriale dezafectate am constat că rețeaua subterană de goluri (canalizare, 

distribuție apă, conducte electrice, telefonie etc.) are o densitate mult mai mare decât cea cunoscută. Motivul îl reprezenta construcția rețelelor de utilități în etape diferite fără actualizarea P.U.Z. în format GIS (Geographic Informational Systems).

De asemenea, sunt bine cunoscute situațiile în care, în urma unor lucrări de modernizare a unui drum public sau modernizare a unor rețele subterane electrice, de telefonie, internet etc. au fost intersectate alte conducte de care constructorul nu avea cunoștință, deoarece ele nu apăreau în planurile de detaliu.

Profil StartUp

portalantreprenoriat.ro_Profil-StartUp4US.C. MVKarto S.R.L.

S.C. MVKarto S.R.L. este dedicată furnizării de servicii într-o manieră profesională, inovatoare și eficientă din punct de vedere tehnic și financiar. Acoperim activități de prestări servicii și consultanță GIS (Geogaphic Informational System) în domeniul topografiei și cartografiei rețelelor de utilități din localități, consultanță și sprijin în derularea proiectelor de mediu și administrative.

 

 

 

portalantreprenoriat.ro_Cod-CAENCod CAEN principal și secundare

Codul CAEN principal este: 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea. De asemenea, S.C. MVKARTO S.R.L. include și următoarele activități secundare: Cod CAEN: 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client); Cod CAEN: 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației; Cod CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; Cod CAEN: 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management; Cod CAEN: 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice.

 

portalantreprenoriat.ro_LocatieLocație, date de contact

Sediul social: București, Sector 4, str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, sc. A, ap. 38.

Punct de lucru: București, Sector 4, Bld. Constantin Brâncoveanu, nr. 114, bl. M1/1, sc. 7, et. 4, ap. 277.

Telefon/Fax: 0770788480

Email: office@mvkarto.ro

Website: www.mvkarto.ro

 

portalantreprenoriat.ro_ServiciiServicii oferite, produse oferite

Serviciile oferite de S.C. MVKarto S.R.L. se încadrează în grupa celor de geodezie, IT și de consultanță, respectiv topografierea și cartografierea teritoriului, administrarea bazelor de date geospațiale, consultanță în vederea dezvoltării de noi proiecte de mediu și administrative, precum și instruirea personalului în vederea utilizării eficiente a serviciilor oferite.

01

 

portalantreprenoriat.ro_Diferenta-pe-piataCum ne diferențiem pe piață

S.C. KVKarto S.R.L. implementează concepte și strategii noi care simplifică managementul departamentelor de specialitate din administrațiile locale și companiile private oferind următoarele avantaje:

– simplificarea accesării informațiilor curente;

– generarea analizelor interoperabile;

– reducerea costurile de operare și întreținere;

– dezvoltarea unui management eficient;

– sporirea calității serviciilor oferite populației de către administrațiile locale.

 

portalantreprenoriat.ro_Cine-suntemCine suntem noi sau cine vrem să ajungem

Alături de întreaga echipă managerială, fondatorul firmei este un specialist cu o experiență vastă în domeniu, fiind coordonator a numeroase proiecte GIS cu finanțare națională și internațională.

 

portalantreprenoriat.ro_ViziuneViziune, misiune, valori

S.C. KVKarto S.R.L. este o companie care pune accent pe dezvoltare, mobilitate, inovare, încredere, comunicare, parteneriat și urmărește cu strictețe următoarele valori: punctualitate, profesionalism, dinamism.

 

portalantreprenoriat.ro_EchipaPrezentare echipă, abilități echipă

Echipa noastră include persoane calificate, dinamice și cu entuziasm ridicat provenit din ideea de inovare și dezvoltare a unui serviciu în folosul comunităților locale.

Marius Vlaicu – Manager general: peste 18 ani experiență în proiecte GIS;

Florentina Vlaicu – Administrator: peste 10 ani experiență în coordonare și administrare departament;

Gabriela-Floricica Radu – Operator introducere, validare si prelucrare date: peste 3 ani experiență în construcția bazelor de date.

Mihai Cianu – Operator introducere, validare si prelucrare date: peste 5 ani experiență IT și baze de date.

Elena Manea – Contabil șef: peste 20 ani de activitate contabilă.

Facebook Google + Twitter Pinterest LinkedIn

Înapoi la Câștigători