» Documente utile privind finanţarea ideilor de afaceri

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”, publicat în MO Partea I nr. 577/31.07.2015.

Instrucţiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

Contract de finantare nr. 5643/12.02.2015 pentru implementarea proiectului POSDRU/176/3.1/S/149612 “START UP 4U”  – cod SMIS 57922

Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul proiectului START UP 4U

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POSDRU (publicat 2014)

Ordin nr. 1117/2010 – cheltuieli eligibile

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice (CPP 176)

Schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori”

Documentul cadru de implementare POSDRU