CENTRE ANTREPRENORIALE

mic.photo-1416339134316-0e91dc9ded92

Vino cu proiectul afacerii tale!

#1

mic.photo-1416339442236-8ceb164046f8

Participa la Concursul StartUp4U!

#2

mic.photo-1421986527537-888d998adb74_cr

Castiga Proiectul si fii antreprenor!

#3

Centre Antreprenoriale de Sprijin pentru Afaceri (CASA)

Rolul CASA in cadrul proiectului.

In cadrul proiectului POSDRU/176/3.1/S/149612 “START UP 4 U” implementat de catre Asociatia “Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura” si partenerii acestuia, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, functioneaza patru centre Centre Antreprenoriale de Sprijin pentru Afaceri (CASA), doua centre existente inaintea demararii proiectului si doua centre nou-infiintate in cadrul proiectului care are drept obiectiv general furnizarea de programe de formare profesionala si activitati integrate in vederea dezvoltarii competentelor antreprenoriale si manageriale pentru imbunatatirea performantei si crearea de noi afaceri in regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov.

In luna martie 2015 au fost infiintate cele doua noi centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri, cate unul pentru fiecare regiune de dezvoltare in care se implementeaza activitatile proiectului, in completarea activitatii celor existente in cadrul facultatilor din centrele universitare Spiru Haret din Bucuresti si Craiova.

Activitatea celor patru centre se armonizeaza cu planul de cercetare 2015 al Facultatii de Management Financiar Contabil si Centrul European de Studii Manageriale in Administrarea Afacerilor al Universitatii Spiru Haret.

Cele patru CASA acorda servicii integrate de consiliere si asistenta pentru cei 400 de membrii ai Grupului Tinta, cu varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani, din cele 2 regiuni vizate de proiect.

De asemenea persoanele din cele doua regiuni, care doresc sa initieze o activitate independenta, dar nu fac parte din Grupul Tinta recrutat si selectat in cadrul proiectului, pot sa apeleze la personalul specializat al celor patru centre in vederea obtinerii de informatii relevante pentru infiintarea unei afaceri sau pentru participarea la concursul de idei de afaceri initiat in cadrul proiectului pentru beneficiarii cursurilor de formare profesionala.

Rolul celor patru centre de sprijin pentru afaceri este de a actiona ca adevarate HUB-uri in cadrul proiectului, in vederea promovarii si dezvoltarii unei atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala, familiarizarii cu mediul afacerilor, precum si de a asigura servicii de consultanta si asistenta in vederea dezvoltarii de noi afaceri avand drept obiect de activitate eligibile in cadrul proiectului.

In 2016, centrele de sprijin pentru afaceri vor asigura servicii de consultanta in marketing in vederea sprijinirii celor 50 de start-up-ri infiintate in cadrul proiectului, precum si promovare pe portalantreprenoriat.ro a serviciilor si produselor celor 50 de societati.

Activitatea celor 4 CASA este orientata spre inovare si cercetare in domeniul antreprenoriatului, si pe initierea si dezvoltarea unei comunitati care sa sustina conceptul de antreprenoriat atat in randul membrilor GT, dar si al publicului larg.

Activitatile de consiliere si consultanta sunt structurate astfel:

 • Centrele existente isi orienteaza cu predilectie activitatile de consiliere si consultanta pentru membrii Grupului Tinta care fac parte din esationul de varsta 18-25 ani, inmatriculati in cadrul unei institutii de invatamant superior (studenti sau masteranzi).
 • Centrele noi infiintate isi orienteaza activitatea catre membrii Grupului Tinta din esantionul 18-64 ani care doresc sa initieze o activitate independenta.

Dezvoltarea celor 4 CASA presupune o armonizare intre membrii celor doua esantioane ale Grupului Tinta astfel incat sa se poata realiza un schimb continuu de bune practici, experiente si cunostinte.

Prin activitatile derulate, cele patru CASA urmaresc indeplinirea urmatoarelor obiective:

Obiective de natura economica:

 1. Infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi Start-up;
 2. Infiintarea de noi intreprinderi prin scheme de ajutorare ;
 3. Dezvoltarea intreprinderilor nou create.

Obiective sociale :

 1. Dezvoltarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala, prin actiuni de promovare a activitatilor si rezultatelor proiectului;
 2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin furnizarea de formare profesionala si activitati integrate;
 3. Stimularea ocuparii pe cont propriu, prin furnizarea de servicii de sprijin si asistenta pentru infiintarea si dezvoltarea de noi afaceri.

Activitatile de consiliere si consultanta se realizeaza de catre personalul CASA individualizat, in grup si on line (prin intermediul portalului sau prin posta electronica) in corelare cu nevoile identificate ale grupului tinta.

In cadrul activitatilor de consiliere antreprenoriala la nivelul grupului tinta se vor urmari cu predilectie urmatoarele aspecte:

 • alegerea domeniului de activitate vizat de fiecare membru al grupului tinta, in vederea initierii afacerilor in conformitate cu prevederile masurii prin care se finanateaza proiectul;
 • sursele de finantare pentru initierea/dezvoltarea afacerilor;
 • aspectele juridice si fiscale ale initierii/dezvoltarii afacerilor;
 • alte masuri de sprijin ce vizeaza initierea/dezvoltarea afacerilor in functie de nevoile identificate ale grupului tinta;
 • indrumare spre programele de calificare/ perfectionare/initiere autorizate si/sau spre programele de formare non formale necesare pentru derularea operationala a unei afaceri

In cadrul activitatilor de consultanta antreprenoriala la nivelul grupului tinta, se vor asigura:

 • asistenta directa si online pentru elaborarea instrumentelor de consultanta antreprenoriala (planuri de dezvoltare afacere, planuri de marketing)
 • servicii de consultanta juridica pentru infiintare afaceri;
 • servicii de consultanta in vederea obtinerii autorizatiilor specifice domeniului de activitate ales;
 • servicii de consultanta financiara.

In cadrul activitatilor de asistenta si post-asistenta in sprijinul dezvoltarii afacerilor infiintate in cadrul proiectului, se vor asigura:

 • servicii de promovare prin intermediul portalului de informare al centrului
 • perpetuarea parteneriatelor incheiate cu mediul de afaceri si cooptarea unor institutii de invatamant in calitate de membru al huburilor, contribuind la dezvoltarea componentei inovative si de cercetare in domeniul antreprenoriatului, urmarindu-se dezvoltarea de catre firmele membre ale huburilor de noi afaceri, noi produse si servicii.

Datele de contact si programul fiecarui centru antreprenorial de sprijin pentru afaceri le puteti accesa in sectiunile dedicate ale portalului.